point

Naghahanap ka ba ng trabaho o internship sa Tsina?

Gusto mo bang magtrabaho sa Tsina pero hindi alam kung paano?
Kaya kang tulungan ng Matchdragon!

Want to get in touch with Matchdragon team?

(0086) 010 84477066

Don't hesitate to contact our Beijing office. Monday to Friday, from 9.30 am to 18.30
Please input the alphanumeric code shown aside *
 

Ang Matchdragon ang nangungunang software solution para sa mga mag-aaral at mga propesyonal na nagnanais na magsimula ng karera sa Tsina. Ang Matchdragon ay para rin sa mga kumpanyang nag-aalok ng trabaho sa Tsina, sa Beijing, Shanghai, Hong Kong at sa iba pang bahagi ng bansa.

Ipinagmamalaki ng Matchdragon ang kanyang mayamang database ng mga nakatalang trabaho sa Tsina. Napakarami na ring nagnanais makahanap ng trabaho ang nagpamiyembro na sa Matchdragon.

Base sa artificial intelligence algorithms, ang Matchdragon ang natataging website na may abilidad mag-auto-match. Ito ay isang napakagaling na sistemang may kakayanang pagtugmain ang mga trabahong inaalok at profile ng mga naghahanap ng trabaho.

Sinusuri ng Matchdragon ang trabahong inaalok ng kumpanya at ang mga resume na naka-upload sa sistema nito. Sa ganitong paraan, makapagbigay ng eksaktong pagtutugma ang Matchdragon. Bawat trabaho sa Tsina ay naitutugma sa angkop na empleyado. Gayundin, ang mga naghahanap ng trabaho ay naitutugma sa naaangkop na empleyo.

Dahil ang Matchdragon na ang gumagawa ng trabaho, hindi mo na kailangan pang maghanap!

Sa ngayon, ang Matchdragon ay para sa mga kumpanyang nag-aalok ng trabaho o internship sa Tsina, at sa mga propesyonal na nagnanais magtrabaho sa Tsina, maging sa Beijing, Shanghai, Hong Kong, Taiwan, atbp. pa ito.

Paano naiiba ang Matchdragon?

  1. REVOLUTIONARY ang Matchdragon! Hindi na kailangang maghanap. Hindi na kailangang magsayang ng oras sa pagsusuri ng mga resume o trabahong hindi angkop sa iyo. Kakaiba ang Matchdragon sa mga tradisyunal at nakasanayang job search engine: ang Matchdragon mismo ang magsasabi sa iyo kung sinong empleyado o anong trabaho ang naaangkop sa iyo. Kaya nitong ibigay kung ano ang hinahanap mo.
    Kailangan lamang i-upload ang iyong job offer o resume (sa Ingles). Ipapakita sa iyo ng Matchdragon ang pinaka-angkop na trabaho o empleyado!
  2. VERSATILE ang Matchdragon! Ang pangunahing innovation ng Matchdragon ay ang auto-match feature nito, subalit nag-aalok din ito ng libreng job search engine upang makahanap ng trabaho o empleyado sa Tsina, ayon sa mga pamantayang inilaan ng user.
  3. ACCURATE ang Matchdragon! Ang Matchdragon ang tanging job platform na sumusuri ng mga kakayahan o skills na nakatala sa sistema nito: Maliban sa mga nakasayanan at karaniwang pamantayan (hal.: kurso, taon ng karanasan, atbp.), naibibigay nito ang "best match" sa pamamagitan ng pagsuri ng iyong map of skills.

... at syempre, LIBRE ang Matchdragon! Nagbibigay ng libreng serbisyo ang Matchdragon sa mga naghahanap ng trabaho, at bilang pangunang promosyon, libre rin sa mga kumpanyang naghahanap ng mga empleyado!

Epektibo ito! Subukan upang makita ang resulta!
Subukan ang 3-hakbang na auto-match ng Matchdragon:

Matchdragon's 3 step auto-match

  • Mag-register online, libre ito para sa lahat!
  • Kung ikaw ay employer, magtala ng trabaho at ilang kaukulang impormasyon.
    Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, sumulat at mag-upload ng resumé.
  • Magtungo sa iyong "auto-match" page upang malaman ang mga naaangkop na suhestiyon ng Matchdragon!

Pumunta na sa Matchdragon (may salin sa English at Chinese) at kumuha ng libreng account!


Log-in!
Bubbleye mobile app discoveryENNNortelThomsonMichael Page InternationalShanghai VolkswagenConocoPhilipsFOODragon - Chinese food appAccentureAccentureZurichAppDealio - Free app deals!